Cach Viet Essay

1. Không được viết tắt (Don’t use contractions)

-Trong khi viết tiếng Anh, nhiều bạn có thói quen sử dụng cách viết tắt như:
Do not = don’t
Cannot = can’t
Have not = haven’t
Is not = isn’t ……….
Tuy nhiên trong Academic Writing, các bạn tuyệt đối không được viết tắt mà phải viết rõ các từ ra nếu không muốn bị trừ điểm.

2. Không được xuống dòng đối với một bài paragraph.

– Khi viết một bài paragraph, chúng ta sẽ phải có đủ 3 ý là mở bài, thân bài và kết luận. Nhiều bạn có thói quen xuống dòng khi viết xong mỗi phần trên để cho rõ ràng. Tuy vậy, điều này bị coi là cấm kị khi viết một bài paragraph nên các bạn không được xuống dòng mà phải viết liền một mạch nếu ko muốn bị trừ điểm nhé.

3. Không được viết quá dài hoặc quá ngắn

– Khi viết một bài paragraph, dung lượng mà các bạn phải viết là khoảng 140 từ. Vì vậy, hãy cố gắng viết đủ hoặc nhiều hơn 1 chút thôi nhé. Nếu viết ngắn hơn thì sẽ bị thiếu ý, còn dài quá thì sẽ bị trừ điểm và có khi còn thiếu thời gian làm bài nữa đấy. Hãy luôn nhìn đồng hồ để đảm bảo khi hết giờ thì bài luận của các bạn đã có đủ 3 phần rồi nhé. Khi sắp hết giờ mà phần thân bài còn sơ sài thì cũng kệ thôi, tập trung viết câu kết bài đã vì 1 bài có đầy đủ 3 phần mà có 1 phần chính còn sơ sài thì vẫn được đánh giá cao hơn là 1 bài có 2 phần chính tương đối tốt nhưng chưa kịp viết xong kết bài nhé.

Xem thêm

Tăng 1 – 1.5 điểm Writing trong 1 tháng cùng với khóa học IELTS Defeating Writing

12 Vũ khí bí mật giúp bạn đạt điểm tối đa trong IELTS Writing Task 1

Hướng dẫn cách viết Introduction cho IELTS Writing Task 2

4. Không dùng ngôi thứ 2 trong một bài paragraph

– Khi viết bài , một số bạn hay có thói quen dùng “you” trong đoạn văn của mình. Điều này là ko thích hợp vì “you” ở đây là đang ám chỉ người chấm bài của bạn đấy. Nên khi dùng “you” thì nghe như bạn đang “dạy dỗ, chỉ bảo” người chấm bài vậy. Thông thường, trong văn viết, để đảm bảo tính khách quan, người viết nên sử dụng ngôi “we” hoặc tốt nhất là dùng các cấu trúc với chủ ngữ giả chẳng hạn “it is evident that/ it goes without saying that/ without a doubt…”.

5. Không sử dụng “extreme words”

– “extreme words” là các từ mang tính tuyệt đối, chẳng hạn như “all/every…”. Nếu dùng các từ này, bài viết sẽ bị coi là không khách quan, chẳng hạn khi viết về vai trò của việc đọc sách, có 1 bạn viết rằng “ Everyone knows that reading books is necessary”. Từ “ Everyone” trong câu trên bị coi là không khách quan vì chắc gì tất cả mọi người đều nghĩ như bạn ý. Tóm lại là khi viết bài, các bạn có thể thấy có một điều gì đó rất đúng mà có lẽ ai cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, bạn không được tuyệt đối hóa cách nghĩ của mình bằng các “extreme words” như trên. Bạn có thể vẫn nhấn mạnh được điều mình muốn nói bằng cách thêm vào trước các “extreme words” kia một số từ mang tính giảm nhẹ, chẳng hạn như:
– It seems that Everyone knows that reading books is necessary. (dường như)
– Seemingly Everyone knows that reading books is necessary. (có vẻ như)
– Almost / nearly everyone knows that reading books is necessary. (Hầu hết/gần như tất cả)

6. Luôn lặp lại KEY WORDS ở các luận điểm

– Để bài viết mang tính thuyết phục cao hơn thì mỗi khi đưa ra một luận điểm, các bạn cần đính kèm KEY WORDS vào đó để nhấn mạnh. Chẳng hạn, nếu bài viết là “Write about your favorite sport” thì tên của môn thể thao đó chính là KEY WORD của bài và các bạn cần lặp lại nó trong các câu luận điểm.

7. Sử dụng các từ liên kết rõ ràng

Một bài viết mà có các liên từ để chia các luận điểm ra một cách rõ ràng thì sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vì vậy trước khi viết hãy dành một chút thời gian để nghĩ về các luận điểm sẽ viết và chia nó thành 3 ý rõ ràng rồi dùng một trong các cụm sau để liên kết nhé:
Firstly……….. Secondly………. Lastly
To begin with……….In addition …………Last but not least.
In the first place ……….. Also ……….. Lastly
Generally …….. Furthermore…….. Finally
To be sure…….. Additionally……… lastly
In the first place………. just in the same way……… Finally
Basically ………….. Similarly………….. As well

8. Hạn chế sử dụng “There is/ there are”

Trong bài thi viết, chúng ta nên hạn chế sử dụng các cấu trúc nêu trên vì nó không thực sự Academic. Chúng ta nên sử dụng các cách diễn đạt tương đương nhưng mang tính học thuật hơn để được đánh giá cao hơn. Chẳng hạn:
– Eg 1:
SHOULD NOT: There are many issues that students face at university.
SHOULD : Students face many issues at university.
– Eg 2:
SHOULD NOT: There are many development projects that the UN supports.
SHOULD : The UN supports many development projects.

9. Tránh sử dụng các từ như “Really”; “very”; “a lot”, “so”, “of course”

Các từ nêu trên là các từ không Academic khi viết ( chúng chỉ nên được sử dụng trong văn nói). Vì vậy khi chúng ta cần diễn đạt các từ mang ý nghĩa như trên, chúng ta phải tìm các từ có nghĩa tương đương nhưng Academic hơn hoặc cách diễn đạt khác tương đương.
– Eg 1:
SHOULD NOT: Many students think that university is very hard.
SHOULD : Many students think that university is difficult.
– Eg 2:
SHOULD NOT: Bill 399 is really controversial.
SHOULD : Bill 399 is controversial.
– Eg 3:
SHOULD NOT: A lot of students live on campus.
SHOULD : Many students live on campus.
– Eg 4:
SHOULD NOT: A lot of time is wasted …
SHOULD : Much time is wasted …

NOTE: Chúng ta có thể sử dụng các từ tương đương nhưng academic hơn cho các từ nêu trên:
-Với “Really”; “very” chúng ta có thể sử dụng DEFINITELY
-Với “a lot”chúng ta có thể sử dụng MUCH/ A GREAT AMOUNT OF (trước danh từ không đếm được) hoặc MANY/ A GREAT NUMBER OF (trước danh từ đếm được)
-Với “SO” (vì vậy, vì thế) , chúng ta có thể sử dụng HENCE / THEREFORE/ THUS để thay thế.
– Với “of course”, chúng ta có thể thay bằng “it is true that/ it is apparent that / it is evident that/ it goes without saying that/ certainly…”

10. Sử dụng ACTIVE VOICE thay vì PASSIVE VOICE

Trong Academic Writing, chúng ta cần diễn đạt các câu với sắc thái ý nghĩa mạnh mẽ để thuyết phục người đọc. Vì thế, chúng ta nên sử dụng câu chủ động (active voice) thay vì bị động (passive voice).
Eg:
SHOULD NOT: The war was won by the French.
SHOULD : The French won the war.

Lưu ý thêm
– Khi diễn đạt ý “vân vân” trong tiếng Anh, chúng ta dùng “etc.” hoặc “and so on” chứ ko được dùng “…” như trong tiếng Việt.
VD1: I like football, ping-pong, diving and so on. (Đúng)
VD2: I like football, ping-pong, diving … (Sai)
– Khi liệt kê dẫn chứng, hai thứ cuối cùng trong dãy liệt kê phải được liên kết với nhau bằng “and” hoặc “or”.
– VD1: I like her because she is tender, pretty and humorous . (Đúng)
– VD2: I like her because she is tender, pretty, humorous (Sai)

Ví dụ và nguồn tham khảo:

Chân thành cám ơn pages: ielts-simon.com và hocielts.vn

Biên soạn: Trần Tố Linh

Mến chào các em, trong bài tiếp theo trong chuỗi bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách nhận biết cũng như cách viết discussion essays, một trong những dạng essay phổ biến nhất trong bài thi IELTS WRTING. Chúng ta cùng vào bài.

Định nghĩa – discussion essay là gì?

Khác với argumentative essay, một bài discussion essay yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau.

Phần 1: Cách nhận biết discussion essay

Ví dụ chúng ta có đề bài sau:

Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety.

Discuss both these views and give your own opinion.

Phân tích:

Không chỉ riêng discussion essay, hầu hết các đề bài IELTS Writing task 2 luôn có 2 phần:

 • Phần background: (Giống nhau ở hầu hết các đề bài) nêu lên nội dung sẽ discuss.
 • Phần yêu cầu: (Khác nhau theo từng loại essay – dấu hiệu nhận biết chính) yêu cầu chính của đề bài – phần in đậm nghiêng gạch dưới

Theo đó nếu yêu cầu đề bài là:

 • Discuss both these views…
 • Discuss both views…
 • Discuss both sides…

Thì đó là yêu cầu của một bài discussion essay.

Phần 2: Cách làm bài

Chúng ta dùng lại đề bài ở phần 1 nhé:

Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety.

Discuss both these views and give your own opinion.

Một bài IELTS discussion essay gồm 4 phần:

A/Phần mở bài (introduction, 2 – 3 câu):

 • Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.
 • Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Lưu ý: Đề bài yêu cầu chúng ta 2 vấn đề: 1 là discuss both these views và 2 là give your own opinion. Các em nên trả lời cả 2 yêu cầu này trong phần thesis statement; nếu không, giám khảo rất dễ hiểu nhầm rằng các em đã không đáp ứng đủ yêu cầu của đề bài. Trong trường hợp đó bài của các em sẽ không thể đạt trên band 5. (Đọc thêm)

Ví dụ:

People have differing views with regard to the question of how to make our roads safer (paraphrase). In my view(own opinion), both punishments and a range of other measures can be used together to promote better driving habits (thesis statement).

B/ Phần thân bài (body, 2 đoạn văn, mỗi đoạn 5 – 7 câu)

Ý chính của phần thân bài sẽ như sau:

 • Body 1: Ích lợi của side 1: Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents.

Ví dụ: On the one hand, strict punishments can certainly help to encourage people to drive more safely(đừng quên câu topic sentence này nhé các em). Penalties for dangerous drivers can act as a deterrent, meaning that people avoid repeating the same offence. There are various types of driving penalty, such as small fines, licence suspension, driver awareness courses, and even prison sentences. The aim of these punishments is to show dangerous drivers that their actions have negative consequences. As a result, we would hope that drivers become more disciplined and alert, and that they follow the rules more carefully.

 • Body 2: Ích lợi của side 2: Other measures would be more effective in improving road safety.

Ví dụ: On the other hand, I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers. Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test. Secondly, more attention could be paid to safe road design. For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly. Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people would need to travel by car.

Các em lưu ý nhé: Dù là chúng ta đang thảo luận về điểm mạnh yếu của các ý được đưa ra, nhưng các em không nên đề cập đến những disadvantages của các sides vì thông thường những điểm mạnh của side thứ nhất sẽ là điểm yếu của side thứ hai. Do đó việc phân tích thêm các disadvantage ideas trong bài IELTS discussion essay nhưng vẫn phải đảm bảo phân tích đủ ý của các sides sẽ rất dễ làm cho bài của các em bị quá số từ cho phép và tốn thời gian.

Language:

Cô chia sẽ với các em vài cụm từ hay dùng để liệt kê advantages nhé:

 • The first/main/most advantage of ….is ….

Ex: The main advantage of fast food is its convenience.

 • One/ another/an additional advantage of ….is ….
 • What makes … stand out/important/… is …
 • One/Another point in favor of ….is ….

Ex: Another point in favor of fast food is its convenience.

C/ Phần kết bài (conclusion, 1 – 2 câu)

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài

Ví dụ:

In conclusion, while punishments can help to prevent bad driving, I believe that other road safety measures should also be introduced.

Phần 3: Bài mẫu hoàn chỉnh

Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety.

Discuss both these views and give your own opinion.

People have differing views with regard to the question of how to make our roads safer. In my view, both punishments and a range of other measures can be used together to promote better driving habits.

On the one hand, strict punishments can certainly help to encourage people to drive more safely. Penalties for dangerous drivers can act as a deterrent, meaning that people avoid repeating the same offence. There are various types of driving penalty, such as small fines, licence suspension, driver awareness courses, and even prison sentences. The aim of these punishments is to show dangerous drivers that their actions have negative consequences. As a result, we would hope that drivers become more disciplined and alert, and that they follow the rules more carefully.

On the other hand, I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers. Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test. Secondly, more attention could be paid to safe road design. For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly. Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people would need to travel by car.

In conclusion, while punishments can help to prevent bad driving, I believe that other road safety measures should also be introduced.

(269 words, band 9)

Hy vọng các em đã có những tips bổ ích cho mình trong bài giảng luyện thi IELTS ngày hôm nay. Những bạn tự học tiếng anh có thể theo dõi các bài giảng cũ hoặc cập nhật các bài giảng mới của cô tại hai địa chỉ sau:

 1. Fanpage Hướng dẫn học IELTS từ cơ bản đến nâng cao
 2. Website ieltstolinh.com

Hẹn gặp lại các em trong những bài luyện thi IELTS sau,

Chúc các em học tốt.

Like this:

LikeLoading...

September 4, 2015 in Writing. Tags: Cách học ielts, Cách viết IELTS điểm cao, giáo viên IELTS, học ielts ở đâu tốt, IELTS, ielts bình thạnh, IELTS task 2, IELTS Tố Linh, ielts writing

One thought on “Cach Viet Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *